Békességet hagyok nektek – Czeglédy Sándor professzor prédikációs kötete

2,900Ft

Az igehirdetés mint egyházi kommunikációs műfaj a reformációval újult meg és került az istentisztelet középpontjába, méghozzá nemzeti nyelven. Olvasva is tanulságos. Egy ilyen értékes prédikációgyűjtemény látott napvilágot a reformáció 500. évének nyitányaként Debrecenben. A könyv Czeglédy Sándor professzor igehirdetéseit tartalmazza. A neves tudós száz szemeszteren át tanította a lelkészeket a prédikálás tudományára és gyakorlatára. Akár lelkészek, akár gyülekezeti tagok, vagy csak érdeklődők mindahányan sok lelki-szellemi haszonnal forgathatják a vaskos kötetet. Tükröződik belőle a bibliaismeret és a keresztyén tanítás összefüggő rendszere, az ember választ kaphat a sorskérdéseire és élete reményteljes folytatására. Címe is kifejező: Békességet hagyok nektek. Ezt Jézus hagyta tanítványaira!
Dr. Gaál Botond

Kategória: