Kálvin János – Galata, Efezus, Filippi, Kolossé, Thesszalonika I-II.

3,800Ft

Kategória:

Leírás

A Galata, az Efezusi, a Filippi, a Kolosséi és a Thesszalonikai levelek magyarázata. Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 10/1–10/2
A Református Egyházi Könyvtár újabb két kötete Kálvin páli levelekhez írt magyarázatainak sorát teszi teljessé: a Galata levéltől a Thesszalonikai levelekig. A kommentárok néhai Szabó András klasszika-filológus kéziratban fennmaradt, valamint Nagy Sándor Béla Kálvin-kutató átdolgozott fordításai mellett Bellus Ibolya és Vladár Gábor új fordításában olvashatók.
„Kálvin (…) a Filippi levél magyarázata során jelzi Pál apostol eljárását: »…hogy mondanivalóját szívesebben fogadják (…), kinyilvánítja irántuk érzett nagy szeretetét«. Azután a levél tartalma megmutatja, hogy ez nemcsak retorikai fogás, hanem éppen a keresztyén élet döntő mozzanata, mert ahol a szíveknek egyesülniük kell a kölcsönös szeretetben, ott »ugyanúgy gondolkodva« kell kölcsönös szeretetre jutni. Az egyetértésnek – amelynek alapja a bibliai üzenet megértése – ez a nagy igyekezete hatja át Kálvin magyarázatait, és kívánjuk, hassa át a mai olvasókat is.” (Bogárdi Szabó István Előszavából)